Cenník služieb - 2019 - Senior Martin, n.o.

Domov sociálnych služieb - Senior Martin, n.o.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie
Cena poskytovaných služieb je závislá od vybraného variantu pobytového balíčka, počtu dní ktoré je klient ubytovaný v zariadení, stupňa odkázanosti a doplňujúcich činností ktoré sú spoplatnené podľa vopred schváleného cenníka služieb. Cena za podávanú stravu je vypočítaná z ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018. Od 1.1.2019 je cena stravu stanovená na 6,21€/deň. Úhrada za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb Senior Martin, n.o. je uhrádzaná mesačne vopred najneskôr však do 15. dňa v príslušnom mesiaci na účet zariadenia vedený v peňažnom ústave pod č. 2928836947/1100, IBAN: SK37 1100 0000 0029 2883 6947. Faktúru za poskytované služby si môžu vyzdvihnúť osobne v kancelárii zariadenia.

Úhrada za sociálne služby zahŕňa nasledujúce položky:

a.) bývanie (výška úhrady je závislá na stupni odkázanosti viď. priložená tabuľka),
b.) stravovanie, cena za stravovanie zahŕňa raňajky, obed a večeru v cene 6,21€/deň,
c.) obslužné činnosti (pranie, žehlenie, údržba bielizne, upratovanie, komplexná starostlivosť o klienta, energie) 0,50€/deň,

Doplňujúce služby:

d.) štandardné služby (manikúra, pedikúra ...) nie sú zahrnuté v úhrade za sociálne služby a poskytujú klientovi za finančnú úhradu.
Cenník poskytovania sociálnych služieb na rok 2019 v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby.
Typ pobytového
balíka
Cena za 1 deň pobytu
v stupni odkázanosti
IV.

Cena za 1 deň pobytu
v stupni odkázanosti
V.

Cena za 1 deň pobytu
v stupni odkázanosti
VI.

Poznámka
jednolôžková
izba
28,40€23,10€21,90€vrátane stravy
dvojlôžková
izba
25,40€20,40€19,40€
vrátane stravy
apartmánová
izba
26,70€22,00€21,00€
vrátane stravy
Cenník poskytovania sociálnych služieb na rok 2019 v zariadení pre Denný stacionár.
Stupeň
odkázanosti
cena za 1 hodinu
poskytovania služieb
Poznámka
III.0,48€za 8 hodín
IV.0,47€
za 8 hodín
V.0,46€
za 8 hodín
VI.0,45€
za 8 hodín
Poznámka: minimálny počet hodín v dennom stacionári pre prijímateľa sociálnej služby je 81 hodín a maximálny počet 184 hodín pri 8 hodinách.
Stupeň
odkázanosti
cena za 1 hodinu
poskytovania služieb
Poznámka
III.0,88€pri pobyte menej ako 8 hodín bez obeda
IV.0,87€
pri pobyte menej ako 8 hodín bez obeda
V.0,86€
pri pobyte menej ako 8 hodín bez obeda
VI.0,85€
pri pobyte menej ako 8 hodín bez obeda
Dôležité upozornenie.

Podľa zákona č. 485/2013 Z. z. sa dopĺňa §17 odst. 4,  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovne: Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky