Cenník služieb - 2017 - Senior Martin, n.o.

Domov sociálnych služieb - Senior Martin, n.o.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie
Cena poskytovaných služieb je závislá od vybraného variantu pobytového balíčka, počtu dní ktoré je klient ubytovaný v zariadení, stupňa odkázanosti a doplňujúcich činností ktoré sú spoplatnené podľa vopred schváleného cenníka služieb. Cena za podávanú stravu je vypočítaná z ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016. Od 1.1.2017 je cena stravu stanovená na 5,60€/deň. Úhrada za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb Senior Martin, n.o. je uhrádzaná mesačne vopred najneskôr však do 15. dňa v príslušnom mesiaci na účet zariadenia vedený v peňažnom ústave pod č. 2928836947/1100, IBAN: SK37 1100 0000 0029 2883 6947. Faktúru za poskytované služby si môžu vyzdvihnúť osobne v kancelárii zariadenia.

Úhrada za sociálne služby zahŕňa nasledujúce položky:

a.) bývanie (výška úhrady je závislá na stupni odkázanosti viď. priložená tabuľka),
b.) stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera) 5,60€/deň,
c.) obslužné činnosti (pranie, žehlenie, údržba bielizne, upratovanie, komplexná starostlivosť o klienta, energie) 0,50€/deň,

Doplňujúce služby:

d.) štandardné služby (manikúra, pedikúra ...) nie sú zahrnuté v úhrade za sociálne služby a poskytujú klientovi za finančnú úhradu.
Typ pobytového
balíka
Cena za 1 deň pobytu
v stupni odkázanosti
IV.

Cena za 1 deň pobytu
v stupni odkázanosti
V.

Cena za 1 deň pobytu
v stupni odkázanosti
VI.

Poznámka
Štandard16,67€16,70€16,93€vrátane stravy
Komfort20,32€20,35€20,58€
vrátane stravy
Deluxe28,54€28,57€28,80€
vrátane stravy
Dôležité upozornenie.

Podľa zákona č. 485/2013 Z. z. sa dopĺňa §17 odst. 4,  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovne: Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky