Denný režim zariadenia Senior Martin, n.o. - Senior Martin, n.o.

Domov sociálnych služieb - Senior Martin, n.o.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie
Denný režim v zariadení sociálnych služieb Senior Martin, n.o.
od 6,00 hod. do 7,00 hod
prebúdzanie klientov a podávanie liekov, vetranie izieb,
od 7,00 hod. do 8,00 hod.
vykonávaná ranná toaleta, sprchovanie, prezliekanie, úprava lôžka, vetranie izieb, príprava klientov na vyšetrenie,
od 8,00 hod. do 9,00 hod.
vykonávaná aplikácia inzulínu, výdaj raňajok, kŕmenie klientov podľa potreby, prezliekanie posteľnej bielizne,
od 9,00 hod. do 10,00 hod.
vykonávaná kontrola zdravotného stavu všetkých klientov, individuálna kultúrno-záujmová činnosť s klientami podľa plánu činnosti,
od 10,00 hod. do 11,00 hod.
podávaná desiata, konzultácie so zmluvným ošetrujucim lekárom podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta, absolvovanie odborného vyšetrenia,
od 11,00 hod. do 12,00 hod
vykonávaná rehabilitácia prostredníctvom fyzioterapeuta cez ADOS,
od 12,00 hod. do 13,00 hod.
aplikácia inzulínu, výdaj obeda, podávanie liekov,
od 13,00 hod. do 14,00 hod.
vykonávaná obedná toaleta, ukladanie klientov na odpoludňajší spánok,
od 15,00 hod. do 16,00 hod.
podávaný olovrant, aktivácia klientov formou rozhovoru, sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu, kultúrno-záujmová činnosť s klientami,
od 17,30 hod. do 18,30 hod.
aplikácia inzulínu, výdaj večere, podávanie liekov,
od 19,00 hod. do 20,00 hod.
večerná toaleta, ukladanie klientov na spánok,
od 20,00 hod. do 21,00 hod.
podávaná druhá večera pre diabetických klientov a podávanie predpísaných liekov klientom,
od 22,00 hod. do 6,00 hod.
nočný kľud, počas noci je zabezpečovaná individuálna starostlivosť o imobilných a inkontinentých pacientov, je vykonávaná písomná agenda službukonajúcej opatrovateľky.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky