Žiadosti a formuláre - Senior Martin, n.o.

Domov sociálnych služieb - Senior Martin, n.o.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Informácie
V tejto časti www stránok Vám poskytneme všetky potrebné formuláre.


Poznámka.

Najprv je potrebné vyplniť "Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" ktoré obdržíte na pracovisku Mestského úradu na oddelení sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. V žiadosti označíte jeden požadovaný druh sociálnej služby. Prílohou tejto žiadosti je tlačivo "Lekársky nález" ktoré je potrebné potvrdiť Vašim zmluvným lekárom. Všetky tlačivá odovzdáte na pracovisku Mestkého úradu, alebo zašlete poštou. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti si môžete podať žiadosť o uzatvorenie "Zmluvy o poskytovanie sociálnej služby".
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky